Giải pháp in và kiểm tra mã vạch

Hệ thống kiểm tra mã vạch sau khi in. Giúp nhà in đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng mã vạch được in trên sản phẩm.

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng